Το μάθημα αυτό ασχολείται με:


  • Κρυσταλλώσεις
  • Συμμετρίες
  • Πρόβλημα φάσεων
  • Προσδιορισμό της δομής
  • Την αρχή και την πράξη δομικής ανάλυσης με τις μεθόδους ακτίνων-Χ