Στόχοι
  • Η περιγραφή και κατανόηση μαθηματικών μοντέλων από τις επιστήμες (Φυσική, Βιολογία, Οικονομία και αλλού).
  • Απόκτηση δεξιοτήτων γιά την επεξεργασία των μοντέλων με αριθμητικά εργαλεία και την εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενο
  • Θεωρητικής μηχανικής: δυναμική κλασικών σωματίων και δυναμική δινών (σε ρευστά κ.α.)
  • Βιολογικά και χημικά συστήματα
  • Στοχαστικά συστήματα: Monte Carlo, γεννήτριες τυχαίων αριθμών