Εισαγωγή στην παιδοκαρδιολογία για προπτυχιακούς φοιτητές. Σειρά διαλέξεων και εργαστηρίων με εκτενή χρήση πολυμεσικού υλικού (ψηφιακό φωνοκαρδιογράφημα, παρουσιάσεις περιστατικών, υπερηχογραφημάτων και ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων). Στόχος η παροχή βασικών κλινικών δεξιοτήτων και γνώσεων παιδιατρικής καρδιολογίας.