Άσκηση 3 - Βιβλίο Κεχρή

Άσκηση 3 - Βιβλίο Κεχρή σελ. 101-102