Βιβλιογραφία

Εγχειρίδιο Εργαστηρίου 

1. [ΕργΦΧ] Θ. Κιτσόπουλος, Α.Ρίζος, Ν. Στρατηγάκης ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας’  (Πανεπ. Κρήτης, Τμ. Χημείας, Ηράκλειο 2014)


Γενική Βιβλιογραφία

2. [AtΦΧ] P.W. Atkins ‘Φυσικοχημεία’ (Πανεπ. Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014)

3. [ΑΣ-ΜΟπτ] Γ. Ασημέλλης, ‘Μαθήματα Οπτικής’ (Σύγχρονη Γνώση, 2007)

4. [EG] D. D. Ebbing, S. D. Gammon, ‘Γενική Χημεία’, (Εκδ.  ΤΡΑΥΛΟΣ, Αθήνα, 2002)

5. [TR] Σ. Τραχανάς, ‘Κβαντομηχανική Ι’ (Πανεπ. Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Μάιος 2016, 1:08 μμ