- Μοντελοποίηση ενός προβλήματος μέσω της κατάλληλης αφαίρεσης.
- Σχεδίαση ή επιλογή των κατάλληλων δομών δεδομένων για συγκεκριμένα προγραμματιστικά προβλήματα.
- Προγραμματισμός με δομημένο τρόπο μέσω της αφαίρεσης δεδομένων.
- Υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών δομών.
- Μελέτη βασικών αλγοριθμικών τεχνικών.
- Μελέτη τυπικών αποδείξεων ορθότητας.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Απριλίου 2015, 1:10 PM