Κωδικοί και σύνδεσμοι (στο Πανεπιστήμιο Κρήτης):

- HY100 - Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών
- HY150 - Προγραμματισμός

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Απριλίου 2015, 1:28 PM