Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επιστήμης των υλικών.

Περιεχομένα μαθήματος:
Ιστορική Αναδρομή
Παραδείγματα Υλικών/ Εφαρμογές
Καταστάσεις ύλης - μια πρώτη γνωριμία: μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, βιο-υλικά, ημιαγωγοί, σύνθετα υλικά
Βασικά στοιχεία δομής: ατομικά χαρακτηριστικά, περιοδικός πίνακας, δεσμοί, ενέργειες δεσμών, πακετάρισμα ιόντων, κρυσταλλική δομή
Βασικά στοιχεία ιδιοτήτων: μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές
Μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά

Ομάδα στόχος: Οι φοιτητές/απόφοιτοι του πεδίου Επιστήμης των Υλικών. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Υλικών.

Στόχοι:
- Θεμελίωση της διεπιστημονικής προσέγγισης που συνδυάζει Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά για την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών.
- Σύνδεση των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των υλικών με τα διάφορα επίπεδα δομής του υλικού (άτομα, δεσμοί, κρυσταλλικό πλέγμα)Κατανόηση των βασικών αρχών των πειραματικών μεθόδων ανάλυσης της δομής και της σύστασης της ύλης.
- Κατανόηση βασικών στρατηγικών σχεδιασμού και επιλογής υλικών.
- Επαφή με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδιασμού υλικών και τρόπους λύσης τους.

Λέξεις-κλειδιά: Επιστήμη των υλικών, Υλικά, Δομή υλικών.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013, 2:18 PM