Τίτλος Μαθήματος: Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών  Παθήσεων και Αρχές στην Αναίμακτη Αγγειοδιαγνωστική

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Ιατρικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 4ο

Εξάμηνο: 8o

Διδακτικές ώρες: 2 ώρες διδασκαλίας x 15 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Department: Faculty of Medicine

Level of Study: Undergraduate/First Cycle

Year of Study: 5ο

Semester: 10ο

Course Length: 2 hours per week for 15 weeks

Course Type: Elective

Teaching Language: Greek

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015, 7:53 PM