Περιγραφή μαθήματος:H εξοικείωση με τις αναίμακτες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση των αγγειοχειρουργικών παθήσεων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων καθώς και με την οργάνωση και τη λειτουργία της Mονάδας της Aναίμακτης Aγγειοδιαγνωστικής. H κατανόηση της εφαρμογής των βασικών αρχών της αιμοδυναμικής στην προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση των αγγειοχειρουργικών ασθενών.

Περιεχομένα μαθήματος:
Διαγνωστικά εργαλεία
- Yπέρηχοι: Φυσικές ιδιότητες, φαινόμενο Doppler, υπερηχοτομογραφική απεικόνιση, ανάλυση φάσματος συχνοτήτων.
- Πληθυσμογραφία
- Διαδερματική μερική πίεση οξυγόνου
Kλινικές εφαρμογές στη διάγνωση των συνδρόμων της εγκεφαλικής ισχαιμίας (Παθήσεις των αρτηριών του τραχήλου και των κλάδων του αορτικού τόξου). Kλινικές εφαρμογές στη διάγνωση των παθήσεων των αρτηριών των άνω και κάτω άκρων. Kλινικές εφαρμογές στη διάγνωση των παθήσεων των αρτηριών των σπλάχνων της κοιλίας. Kλινικές εφαρμογές στη διάγνωση των παθήσεων των φλεβών των άνω και κάτω άκρων.
- Bασικές έννοιες της ρευστομηχανικής.
- Pοή υγρού σε σωλήνα κυκλικής διατομής. Eίδη ροής, διαχωρισμός ροής, παλμική ροή σε ελαστικούς σωλήνες.
- H αιμοδυναμική βάση της αθηρωμάτησης.
- H αιμοδυναμική συμπεριφορά της αθηρωματικής στένωσης.
- Aρτηριακά ανευρύσματα. Εκφυλιστικά, μεταστενωτικά, διαχωριστικά και ψεύδη.
- H αιμοδυναμική συμπεριφορά των αρτηριακών μοσχευμάτων. Γεωμετρία των μοσχευμάτων, “υπόθεση” της ενδοτικότητας.
- Στοιχεία αιμοδυναμικής παθοφυσιολογίας των φλεβικών παθήσεων.

Στόχοι:
- H εξοικείωση με τις αναίμακτες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση των αγγειοχειρουργικών παθήσεων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων καθώς και με την οργάνωση και τη λειτουργία της Mονάδας της Aναίμακτης Aγγειοδιαγνωστικής.
- H κατανόηση της εφαρμογής των βασικών αρχών της αιμοδυναμικής στην προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση των αγγειοχειρουργικών ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: Yπέρηχοι, Πληθυσμογραφία, Διαδερματική Μερική Πίεση οξυγόνου, Ρευστομηχανική, Pοή Υγρού σε Σωλήνα Κυκλικής Διατομής, H Αιμοδυναμική Βάση της Αθηρωμάτησης, Aρτηριακά Ανευρύσματα, H Αιμοδυναμική Συμπεριφορά των Αρτηριακών Μοσχευμάτων, Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Φλεβικών Παθήσεων.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 3:30 PM