Τίτλος Μαθήματος: Εντατική Ιατρική

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Ιατρικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 3ο

Εξάμηνο: 7o

Διδακτικές ώρες: 2 ώρες διδασκαλίας x 15 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013, 3:03 PM