Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις βασικές αρχές αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντος. Κατανόηση της παθοφυσιολογίας των απειλητικών για τη ζωή διαταραχών του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού και κεντρικού νευρικού συστήματος και των βασικών αρχών αντιμετώπισής.

Περιεχομένα μαθήματος:
- Παθοφυσιολογία αναπνευστικής ανεπάρκειας και αντιμετώπιση
- Οξεοβασική ισορροπία
- Ηλεκτρολυτικές διαταραχές - Σήψη
- Παθοφυσιολογία του σοκ
- Αιμοδυναμική παρακολούθηση και αντιμετώπιση
- Oξεία εγκεφαλική βλάβη
- Βασικές αρχές αντιμετώπισης βαρέως πάσχοντος

Στόχοι:
Εισαγωγή στις βασικές αρχές αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντος. Κατανόηση της παθοφυσιολογίας των απειλητικών για τη ζωή διαταραχών του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού και κεντρικού νευρικού συστήματος και των βασικών αρχών αντιμετώπισής.

Λέξεις-κλειδιά: Παθοφυσιολογία αναπνευστικής ανεπάρκειας, Οξεοβασική ισορροπία, Ηλεκτρολυτικές διαταραχές - Σήψη, Παθοφυσιολογία του σοκ, Αιμοδυναμική παρακολούθηση και αντιμετώπιση, Oξεία εγκεφαλική βλάβη, Βασικές αρχές αντιμετώπισης βαρέως πάσχοντος.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013, 3:42 PM