Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας και εισάγει τους φοιτητές στη μέθοδο, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τον τρόπο προσέγγισης της οικονομικής ανάλυσης στο πεδίο της μικροοικονομίας. 

Περιεχομένα μαθήματος:
Ενότητα 1: Θεμελιώδεις έννοιες της οικονομικής ανάλυσης
Ενότητα 2: Τα οφέλη του εμπορίου
Ενότητα 3: Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης
Ενότητα 4: Ισορροπία αγορών
Ενότητα 5: Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της
Ενότητα 6: Προσφορά, ζήτηση και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
Ενότητα 7: Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσματικότητα των αγορών
Ενότητα 8: Η αποτελεσματικότητα της αγοράς
Ενότητα 9: Ο σχεδιασμός ενός φορολογικού συστήματος και το κόστος της φορολογίας
Ενότητα 10: Το διεθνές εμπόριο

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική επιστήμη, Οικονομική ανάλυση, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Επιχειρήσεις, Οικονομική πολιτική, Οικονομικοί πόροι. Αποτελεσματικότητα. Δικαιοσύνη. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης, Οικονομικό κύκλωμα, Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, Παραγωγικές δυνατότητες, Εμπόριο, Απόλυτο πλεονέκτημα, Κόστος ευκαιρίας, Συγκριτικό πλεονέκτημα, Καμπύλη ζήτησης, Μετατοπίσεις καμπύλης ζήτησης, Καμπύλη προσφοράς, Μετατοπίσεις καμπύλης προσφοράς, Ισορροπία αγοράς, Υπερβάλλουσα προσφορά, Υπερβάλλουσα ζήτηση, Συγκριτική στατική, Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, Συνολικά έσοδα και ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα, Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή, Ανώτατη τιμή, Κατώτατης τιμή, Σύστημα έλεγχου τιμών, Επιβολή φόρων στους αγοραστές, Επιβολή φόρων στους πωλητές, Επιμερισμός του φόρου, Πλεόνασμα καταναλωτή, Πλεόνασμα παραγωγού, Συνολικό πλεόνασμα, Άμεσοι και έμμεσοι φόροι, Τα στοιχεία κόστους των φόρων, Φορολογικοί συντελεστές, Εφάπαξ φορολογία, Φόροι και δικαιοσύνη, Μη αντισταθμιζόμενη απώλεια φορολογίας, Ευημερία χωρίς φόρο και ευημερία με φόρο, Προσδιοριστικοί παράγοντες της μη αντισταθμιζόμενης απώλειας, Διεθνής τιμή και συγκριτικό πλεονέκτημα, Οφέλη και ζημιές μιας εξαγωγικής χώρας, Οφέλη και ζημιές μιας εισαγωγικής χώρας, Εισαγωγικοί δασμοί, Ποσόστωση εισαγωγών

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014, 10:41 AM