Το μάθημα στοχεύει στη διδασκαλία θεμελιωδών εννοιών της οικονομικής επιστήμης, με έμφαση στη μικροοικονομία, σε σχέση με τα εξής:
1. Θεμελιώδεις έννοιες της οικονομικής ανάλυσης
2.Τα οφέλη του εμπορίου
3. Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης
4. Ισορροπία αγορών
5.Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της
6. Προσφορά, ζήτηση και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
7. Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσματικότητα των αγορών
8.Η αποτελεσματικότητα της αγοράς
9. Ο σχεδιασμός ενός φορολογικού συστήματος και το κόστος της φορολογίας
10.Το διεθνές εμπόριο

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014, 1:06 PM