Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Gregory Mankiw, Mark Taylor: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες. Μετάφραση: Ανδριάνα Σακκά. Επιμέλεια: Θεόδωρος Λιανός. Copyright © 2011 Εκδόσεις GUTENBERG.
  2. Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent: Αρχές Οικονομικής. Μετάφραση: Σιδέρης Γιάννης, Αντώνογλου Ελεάννα. Επιμέλεια: Μίνογλου Μάγγη. Copyright © 2013 Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.
  3. Begg David, Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley: Εισαγωγή στην Οικονομική. Μετάφραση: Πανταζίδης Σ., Ρούσσος Ν., Σακκά Α. Επιμέλεια: Μίνογλου Θέμις. Copyright © 2006 Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Literature and study materials / reading list):

  • Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE): www.iobe.gr
  • Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ): www.kepe.gr
  • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: www.imf.org
  • Οργανισμός Οικονομικής συνεργασίας και Ανάπτυξης: www.oecd.org

Προτεινόμενα Βιβλία:

  • Mankiw, G., 2011. Principles of Economics. South-western Cengage Learning.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014, 1:12 PM