θεωρητική γλωσσολογία, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία,σύνταξη, γενετική – μετασχηματιστική γραμματικής, σημασιολογία, πραγματολογία.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014, 12:12 PM