θεωρητική γλωσσολογία, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία,σύνταξη, γενετική – μετασχηματιστική γραμματικής, σημασιολογία, πραγματολογία.

Last modified: Saturday, 22 February 2014, 12:12 PM