Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Η έμφυλη ιστορία της νεολληνικής εκπαίδευσης

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες

Μέθοδος διδασκαλίας: Διδασκαλία καθ΄ έδρας

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: -

Εξάμηνο: -

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: Α05Π06

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις:1 φορά την εβδομάδα, τρίωρες διαλέξεις για 13 εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Ελεύθερης Επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015, 2:57 PM