• Χουρδάκης Αντ. (2004). Από τη Μικροϊστορία της εκπαίδευσης, Εκδόσεις : Ατραπός, Αθήνα

  • Κοντογιάννη Ρ. (2003), Η´ Γυμνάσιο Αθηνών, Εκδόσεις: Κέδρος, Αθήνα

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014, 10:03 AM