Χρήσιμα στοιχεία μαθήματος

Κωδικός: ΒΙΟΛ-492
Εξάμηνο: Εαρινό εξάμηνο
Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση: Κοινό Μάθημα των δύο κατευθύνσεων
Θεωρία (ώρες ανά εβδομάδα): 3
Διδακτικές μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Απρίλιος 2014, 1:07 μμ