Τρόπος εξέτασης μαθήματος

Το μάθημα θα περιλαμβάνει 7 διαλέξεις από τη διδάσκουσα πάνω στις οποίες θα εξεταστείτε.  Επίσης, θα κληθείτε να κάνετε μια παρουσίαση πάνω σε μια δημοσίευση που θα σας δοθεί από τη διδάσκουσα, καθώς και μια εργασία πάνω στο ίδιο θέμα με την παρουσίαση.  

1) Εξέταση – 40%

2) Παρουσίαση μιας δημοσίευσης – 30%

3) Εργασία – 30%

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Απρίλιος 2014, 1:24 μμ