Διαφάνειες 2ης διάλεξης

Όλες οι φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί, προέρχονται από το βιβλίο "Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά", των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Link: http://www.cup.gr/%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91_p-264581.aspx?LangId=1

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος 2015, 11:35 πμ