Προτεινόμενα βιβλία

Επιλογές Συγγραμμάτων:

1. Βιβλίο [467]: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, KANDEL E.R., SCHWARTZ J.H., JESSELL T.M.

2. Βιβλίο [17371]: Λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.

(Από:  https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1938/2013)

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Απρίλιος 2014, 1:55 μμ