Προσπαιτούμενες γνώσεις

Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές χρειάζονται γνώσεις μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, βιοχημείας, καθώς και φυσιολογίας.  Στο τμήμα βιολογίας αυτές οι γνώσεις καλύπτονται από τα παρακάτω μαθήματα του οδηγού σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης:

  • ΒΙΟΛ-150       Κυτταρική Βιολογία
  • ΒΙΟΛ-207       Μοριακή Βιολογία
  • ΒΙΟΛ-154       Βιοχημεία Ι
  • ΒΙΟΛ-357       Φυσιολογία Ζώων
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 3 Φεβρουάριος 2015, 3:06 μμ