Τίτλος μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών: Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Πρόγραμμα Σπουδών στο Οποίο Υπάγεται: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 3ο

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΜΑΚΟ 112

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 2:56 PM