Αυτό το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μακροοικονομική Θεωρία Ι και αναπτύσσει την μακροοικονομική θεωρία σε βάθος. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν καλύπτουν:

  • την κατασκευή του στατικού υποδείγματος συναθροιστικής ζήτησης και προσφοράς (υπόδειγμα AS-AD), 
  • την μελέτη της αποτελεσματικότητας της άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο,
  • την λεπτομερή ανάλυση μακροοικονομικών ζητημάτων όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και το δημόσιο χρέος, και
  • την εξέταση της συμπεριφοράς μιας ανοικτής οικονομίας.

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της δομής, της συμπεριφοράς και της απόδοσης της οικονομίας ως σύνολο και η κατανόηση της δύναμης και των ορίων της μακροοικονομικής πολιτικής όσον αφορά την αντιμετώπιση διαφόρων οικονομικών προβλημάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 2:57 PM