Γενικά στοιχεία για το μάθημα

Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Στατιστική στην Εκπαίδευση ΙΙ

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Σημειώσεις, Βιντεοδιαλέξεις, Ήχο -->

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: 2ο3ο4ο

Εξάμηνο: 3o4o5o6o7o8o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΣΤΑ101

Διδακτικές ώρες: 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις:1 φορά την εβδομάδα

Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014, 11:27 μμ