Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση του μαθήματος Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι (ΣΤΑ100), στο οποίο οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες της Στατιστικής καθώς και σε ελέγχους και αναλύσεις της επαγωγικής στατιστικής.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014, 11:49 μμ