Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Howitt, D., Cramer, D. (2010) Statistics with SPSS 16, Klidarithmos, Athens. (in greek)
2. Roussos P.L. & Tsaoussis G. (2011) Statistics in Behavioral Sciences with the use of SPSS, Topos, Athens. (in greek)
3. Dafermos V. (2005) Social Statistics with SPSS, Ziti, Thessaloniki. (in greek)
4. Gnardellis C. (2013) Data analysis with ΙΒΜ SPSS Statistics 21, Papazisis, Athens. (in greek)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Νοέμβριος 2014, 12:11 πμ