Εισαγωγή στο SPSS, δημιουργία βάσης δεδομένων, επεξεργασία μεταβλητών, εισαγωγή δεδομένων, αποθήκευση αρχείων.

Ως 33:56. Εισαγωγή στο SPSS, δημιουργία βάσης δεδομένων, επεξεργασία μεταβλητών, εισαγωγή δεδομένων, αποθήκευση αρχείων.
Ως τέλος. Πίνακες συχνοτήτων, πίνακες περιγραφικών μέτρων

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:20 μμ