Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών εξαρτημένων δειγμάτων

Ως 21:26 T-test για εξαρτημένα δείγματα (paired samples t-test). Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

21:26-τέλος. Υπολογισμός της μεταβλητής «βελτίωσης» και εφαρμογή του t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:24 μμ