Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ως 21:26 Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (ANOVA).

21:26-37:08 Πιθανότητα σφάλματος Τύπου Ι. Σφάλμα τύπου Ι σε πολλαπλούς ελέγχους.

37:08-44:04 Πολλαπλές συγκρίσεις, Post hoc tests στην ANOVA, Bonferonni. Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

44:04-τέλος. Εργασία: Εισαγωγή δεδομένων σε αρχείο, εφαρμογή ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα, πολλαπλοί έλεγχοι Bonferonni και Scheffe. Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:26 μμ