Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων δειγμάτων

Έλεγχος ισότητας μέσων δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (2 independent samples t-test). Έλεγχος Levene για ισότητα δύο διακυμάνσεων. Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:27 μμ