Πίνακες συνάφειας

Σχέσεις μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών. Πίνακες συνάφειας (διπλής εισόδου). Παρατηρούμενα ποσοστά ανά γραμμή και στήλη, και συνολικά ποσοστά. Χ2 έλεγχος. Ακριβής έλεγχος του Fisher. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:29 μμ