Βάσεις δεδομένων του SPSS

Ως 18:19 Άσκηση: Δημιουργία βάσης δεδομένων από ερωτηματολόγιο.

Ως τέλος. Οι εντολές compute και recode.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:34 μμ