Περιγραφή μαθήματος:
Aρχές των SDN, OpenFlow, SDN controllers, network virtualisation, software-defined radio, SDN security, και θέματα έρευνας των SDN. Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ήδη κάνει ένα εισαγωγικό μάθημα πάνω σε δίκτυα υπολογιστών.

Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή σε SDN, επισκόπηση μαθήματος, και διαδικαστικά
Επιστροφή στα βασικά: λίγα απαραίτητα
OpenFlow
Controllers
Network Virtualization
Modular Network Programming with Pyretic
Security Policy Enforcement in SDNs
Software Defined Radio
SDN Switches: Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός
Προγραμματιζόμενa Υλικά

Λέξεις κλειδιά: OpenFlow, SDN programming, Python, SDN research.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014, 7:26 AM