- Προγραμματισμός σε Python
- Έννοιες, τεχνολογίες και εφαρμογές των SDN
- Έμπειρία hands-on με τα εργαλεία SDN
- Θέματα έρευνας στο πεδίο των SDN στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο ΙΤΕ, καθώς και αλλού.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014, 7:31 AM