Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να προσεγγίζουν ερμηνευτικά την ποίηση του Διονύσιου Σολωμού.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

-Να γνωρίζουν τα ποιητικά έργα του Σολωμού και να περιγράφουν τα στάδια που διάνυσε η ποιητική πορεία του

-Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις θεματικές συνιστώσες, την τεχνοτροπία και τη στιχουργική των αντιπροσωπευτικότερων ποιημάτων του Σολωμού

-Να κατανοούν τον Σολωμό μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής ποίησης

-Να συνδέουν την ποίηση του Σολωμού με τα ιστορικά γεγονότα και τις ιδεολογικές ζυμώσεις της εποχής της

-Να περιγράφουν την εξέλιξη της κριτικής πρόσληψης της σολωμικής ποίησης

-Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της σολωμικής βιβλιογραφίας. 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015, 12:22 PM