Ι. Μανωλόπουλος, Δομές Δεδομένων, Μια προσέγγιση με Pascal, Εκδόσεις Art of Text

Παναγιώτης Μποζάνης, Δομές δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα

Γεώργιος Φ. Γεωργακόπουλος, Δομές Δεδομένων: Έννοιες, Τεχνικές, Αλγόριθμοι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002

Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, and David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, John Wiley & Sons, Inc.

Μιchael T. Goodrich and Roberto Tamassia, Data Structures and Algorithms in Java, John Wiley & Sons, Inc., (4th edition)


Χρησιμα links

 

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 16 Μαΐου 2015, 1:51 PM