Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα σκοπεύει να δώσει βασικές γνώσεις μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών που είναι αναγκαίες για πολλές επιλογές ειδίκευσης που περιλαμβάνουν τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, την επεξεργασία σημάτων, φωνής, εικόνων και βίντεο, την υπολογιστική όραση και την ρομποτική.
Το μάθημα εστιάζει σε θεμελιώδεις γνώσεις από την οπτική της εφαρμογής τους και στηρίζεται εργαστηριακά στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαΐου 2015, 1:27 PM