Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό 

Έτος Σπουδών: 2ο 

Εξάμηνο: Χειμερινό (1ο) - Θερινό (2ο)

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΗΥ-215 

Δικτυακός Τόπος μαθήματοςhttp://www.csd.uoc.gr/~hy215/ 

Διδακτικές ώρες: 6 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, 2:06 PM