Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπηρεσιών

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 1-2

Εξάμηνο: 2

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: TEY592

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: εδώ

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015, 1:01 PM