Διδάσκοντες
- Υπεύθυνος μαθήματος: Μαρία Παπαδοπούλη
- Βοηθός διδασκαλίας: Μύρων Παπαδάκης

Εμπνευστής και δημιουργός του μαθήματος ήταν ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Νικολάου, ο οποίος είχε στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με μια νέα επιστήμη, την επιστήμη και τεχνολογία (μηχανική) των υπηρεσιών.
Οι παρατηρήσεις του στην προετοιμασία των διαλέξεων και η ενεργή συμμετοχή του στη διδασκαλία υπήρξε πολύτιμη όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκεται το μάθημα.

Πληροφορίες για τους διδάσκοντες

- Μαρία Παπαδοπούλη
- Μύρων Παπαδάκης

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015, 11:45 AM