Βιβλιογραφία:

- Michael P. Papazoglou, Web services: Principles and Technology, Pearson Education Limited, Second Edition, 2012.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία - υλικό προς μελέτη:

- S. Weerwarana, F. Curbera, F. Leymann, T. Storey, D. F. Ferguson, Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, Αθήνα 2008.
- B. Silver, Bpmn Method and Style, 2nd Edition, with Bpmn Implementer's Guide: A Structured Approach for Business Process Modeling and Implementation Using Bpmn 2, Cody-Cassidy Press 2011.
- Roy Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures
- L. Richardson, S. Ruby, RESTful Web Services, O'Reilly Media, 2007.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015, 1:07 PM