Ονοματεπώνυμο: Καθ. Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία - Βιοχημεία Φυτικών Οργανισμών
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.biology.uoc.gr/el/personnel/1034
 https://www.biology.uoc.gr/sites/default/files/general_files/CV%20Kotzabasis%20%2805.11.2013%29%29.pdf
Δημοσιεύσεις: https://www.biology.uoc.gr/sites/default/files/general_files/List%20of%20Publications%20-%20Kotzabasis%20%2805.11.2013%29.pdf

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015, 1:59 AM