• Βοτανική (Δομή, λειτουργική δράση και βιολογία των φυτών), Ι. Β. Τσέκος (2000), Εκδ. οίκος Αδελφών  Κυριακίδη α.ε. ISBN 960-343-576-7.
  • Βοτανική (Βιολογία Φυτικού Κυττάρου και Ιστολογία Φυτών), Ε.Π. Ελευθερίου (2007), University Studio Press, Θεσσαλονίκη. ISBN 978-960-12-1584-6
  • Μορφολογία και ανατομία φυτών, Σ. Γ. Δεληβόπουλος, Εκδόσεις Α. Σιμώνη - Σ. Χατζηπάνου Ο.Ε.. ISBN 960-317-015-1.
  • Βοτανική (Μορφολογία & Ανατομία Φυτών), Α.Μ. Μποζαμπαλίδης (1993), Εκδόσεις ART of TEXT, ISBN 960-312-015-4
  • Botany. An Introduction to Plant Biology, 2/e (Multimedia Enhanced Edition). Ed.: James D. Mauseth (1998). Jones and Bartlett Publishers. ISBN 0-7637-0746-5
  • Integrative Plant Anatomy. Ed.: W.C. Dickison (2000). Harcourt Academic Press. ISBN 0 12 215170 4  
  • A Colour Atlas of Plant Structure, Bryan G. Bowes (1997), ISBN 1-874545-20-0  

Επιπλέον διαδικτυακή πληροφορία

http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_cell

http://micro.magnet.fsu.edu/cells/plantcell.html

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobookplantanat.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_anatomy

http://botweb.uwsp.edu/anatomy/

http://generalhorticulture.tamu.edu/HORT604/LectureSupplMex07/AnatomyMorphology.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=VltPcK9ozbU

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015, 2:02 AM