Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Ιστορία της παιδείας "από τα κάτω"

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες

Μέθοδος διδασκαλίας: Διδασκαλία καθ΄ έδρας

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: -

Εξάμηνο: -

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: Α03Π06

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες = 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις:1 φορά την εβδομάδα, τρίωρες διαλέξεις για 13 εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Ελεύθερης Επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015, 8:22 AM