Χημεία και Μετρήσεις

Εισαγωγή στη Χημεία, Φυσικές μετρήσεις

Άτομα, Μόρια και Ιόντα

Ατομική θεωρία και ατομική δομή, Χημικές ουσίες: Τύποι και ονόματα, Χημικές αντιδράσεις:,Εξισώσεις

Η Αέρια Κατάσταση

Νόμοι των αερίων, Κινητική-Μοριακή θεωρία

Η κβαντική Θεωρία του Ατόμου

Φωτεινά κύματα, φωτόνια και η θεωρία του Bohr, Κβαντομηχανική και κβαντικοί αριθμοί

Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα

Ηλεκτρονική δομή ατόμων, Περιοδικότητα των στοιχείων

Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός

Ιοντικοί δεσμοί, Ομοιοπολικοί δεσμοί

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού

Μοριακή γεωμετρία και κατευθυντικός δεσμός  , Θεωρία μοριακών τροχιακών

Καταστάσεις της Ύλης: Υγρά και Στερεά

Μεταβολές καταστάσεων, Υγρή κατάσταση, Στερεά κατάσταση

Πυρηνική Χημεία

Ραδιενέργεια και αντιδράσεις με βομβαρδισμό πυρήνων , Ενέργεια πυρηνικών αντιδράσεων

Χημεία των Μετάλλων των Κυρίων Ομάδων

Μέταλλα: Περισκόπηση των κυρίων ομάδων, Ομάδα ΙΑ: Τα αλκαλιμέταλλα, Ομάδα ΙΙΑ: Τα μέταλλα των αλκαλικών γαιών, Μέταλλα των ομάδων ΙΙΙΑ ΙVΑ

Χημεία των Αμετάλλων

Ομάδα ΙVA: Η ομάδα του άνθρακα, Ομάδα VA: H ομάδα του αζώτου και φωσφόρου, Ομάδα VIA: Η ομάδα του οξυγόνου και του θείου, Ομάδα VIIA: Τα αλογόνα, Ομάδα VIIIA: Τα ευγενή αέρια

Τα μεταβατικά Στοιχεία και Ενώσεις Σύνταξης

Ιδιότητες των μεταβατικών στοιχείων, Σύμπλοκα ιόντα και ενώσεις σύνταξης


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, 11:44 AM