Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Τουριστική Οικονομική

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 3ο

Εξάμηνο: 6o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών:

Δικτυακός τόπος μαθήματος: ΤΟΙΟ 100

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Επιλογή κατεύθυνσης

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015, 12:19 PM