1. Βρείτε τον πίνακα της γραμμικής απεικόνισης \(L(x,\,y)  = (y,\,x)\). Βρείτε τον πίνακα της γραμμικής απεικόνισης \(L^2=L\circ L\).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, 6:28 PM